PROTOKOL O VYBAVENÍ REKLAMÁCIE

Internetového obchodu www.moami.sk

 

Monika Bohunčáková, Nová 3, 06001 Kežmarok, Slovenská republika

Číslo reklamácie:

Dátum uplatnenia reklamáci:     

Dátum prijatia reklamovaného tovaru:                    

Dátum vybavenia reklamácie:

 

Reklamácia:             □ bola uznaná         □ nebola uznaná

Spôsob vybavenia reklamácie v prípade jej uznania:

 □ výmena za nový kus  

□ vrátenie peňazí

□ Zľava z kúpnej ceny

□ Oprava: ………………………………………………………………………………………………………………

□ Iné:……………………………………………………………………………………………………………………..

Vyjadrenie predávajúceho:

 

 

V prípade neuznania reklamácie, môžete sa obrátiť na vykonanie odborného posúdenia na:

………………………………………………………………………………………………………………………………

 

V prípade neuznania reklamácie, ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, tvorí prílohu tohto protokolu odborné posúdenie.

                                                                                                                       ………………………………        

 Pečiatka a podpis